10.1 Kyu

- pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

 • Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa - sala, szatnia, ubiór itp. (czyt. Etykieta Dojo)
 • Strefy: jodan, chiudan, gedan. Znaczenie słowa kiai - okrzvk,
 • Pozycje: fudo - dachi.
 • Uderzenia/ciecia: morote - tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Kopnięcia: hiza - geri (chudan).
 • Test sprawności:
 • 50 razy zaciskanie pieści.
 • 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

 

10.2 Kyu

- pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: pozycja seiza - siadanie i wstawanie, ukłony.
 • Znaczenie słowa naura - powrót.
 • Pozycje: zenkutsu - dachi.
 • Uderzenia: uraken - shomen - uchi.
 • Bloki: morote - gedan - barai.
 • Kopnięcia: hiza - geri - chudan plus kiai.
 • Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z morote - gedan - barai/gedan barai i powrót do fudo - dachi.
 • Test sprawności:
 • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

 

10.3 Kyu

- pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

 • Teoria i komerdy: znaczenie słowa karate oraz kara - pusty, te - ręka. Znaczenie słowa osu - akceptacja, pozdrowienie.
 • Pozycje: heiko - dachi, yoi - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: seiken - tsuki, (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: gedan - barai.
 • Kopnięcia: hiza - geri jodan plus kiai.
 • Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z morote - gedan - barai/gedan barai i powrót do fudo - dachi.
 • Test sprawności:
 • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

 

9.1 Kyu

- pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

 • Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
 • Pozycje: heisoku - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: oi - tsuki, (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: jodan - uke.
 • Kopnięcia: mae - keage.
 • Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu - dachi z oi - tsuki.
 • Test sprawności:
 • 20 przysiadów - obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo,
 • 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.

 

9.2 Kyu

- pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 • Teoria i komendy: znaczenie słów sensei - nauczyciel, shihan - nauczyciel mistrz, sempai - starszy rangą.
 • Pozycje: musubi - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: gyaku - tsuki (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: soto - uke.
 • Kopnięcia: kin - geri.
 • Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu - dachi z gyaku - tsuki.
 • Test sprawności:
 • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty,
 • 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.

 

9.3 Kyu

- pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 • Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.
 • Pozycje: nekoashi - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: seiken - ago - uchi.
 • Bloki: uchi - uke.
 • Kopnięcia: mae - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z oi - tsuki/ uke, obrót z gcdan barai.
 • Test sprawności:
 • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach.
 • 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.

 

8.1 Kyu

- niebieski pas + 1 czerwony pagon

 • Teoria i komendy: przysięga dojo.
 • Pozycje: kokutsu - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shuto - sakotsu - uchi - korni.
 • Kopnięcia: soto - keage.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z keri, obrót z morote gedan barai.
 • Test sprawności:
 • 10 przewrotów w przód,
 • 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.

 

8.2 Kyu

- niebieski pas + 2 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: nogare I - oddychanie.
 • Pozycje: moroashi - dachi, uchi - hachiji - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shuto - sakotsu - uchi.
 • Kopnięcia: uchi - keage.
 • Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z gedan - barai plus gyaku - tsuki i powrót do fudo - dachi.
 • Test sprawności:
 • 10 przewrotów w tył,
 • 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.

 

8.3 Kyu

- niebieski pas + 3 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: nogare II - oddychanie wykonywane odwrotnie.
 • Pozycje: sanchin - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: shuto - ganmen - uchi.
 • Kopnięcia: mae - geri jodan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z uke plus gyaku - tsuki obrót z gedan barai.
 • Kata: kihon kata I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna,
 • 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

 

7.1 Kyu

- niebieski pas + 1 czerwony pagon + 1 żółty pagon

 • Teoria i komendy: ibuki - oddychanie z 2 wydechami
 • Pozycje: kiba - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: uraken - sayu - uchi, uraken - hizo - uchi.
 • Kopnięcia: kasetsu - geri.
 • Renraku: trzy kroki w przód w sanchin - dachi z tsuki uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.
 • Kata: taikyoku I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami

 

7.2 Kyu

- niebieski pas + 2 czerwone pagony + 1 żółty pagon

 • Teoria i komendy: etykieta dojo.
 • Pozycje: tsuruaschi - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: uraken - yoko - uchi jodan/chudan.
 • Kopnięcia: kakato - geri.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z mae - geri plus gyaku - tsuki obrót z morote gedan barai.
 • Kata: taikyoku II.
 • Test sprawności:
 • 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami.

 

7.3 Kyu

- niebieski pas + 3 czerwone pagony + 1 żółty pagon

 • Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate.
 • Pozycje: kake - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shuto - mawashi - uchi.
 • Bloki: shuto - mawashi - uke.
 • Kopnięcia: yoko keage, ushiro - keage.
 • Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu - dachi z shuto mawashi - uke obrót poprzez przekrok.
 • Kata: sakugi I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy tzw. sprężynka czyli wymyk w przód z leżenia na plecach.

 

6.1 Kyu

- żółty pas + 1 czerwony pagon

 • Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Masutatsu Oyama.
 • Pozycje: pozycja walki.
 • Uderzenia i ciecia: seiken - tatę - tsuki jodan/chudan/gedan.
 • Kopnięcia: mawashi - geri gedan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tatę - tsuki, obrót poprzez zakrok.
 • Kurnite: 5 minut system punktowy.
 • Kata: sakugi II.
 • Test sprawności:
 • 10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

 

6.2 Kyu

- żółty pas + 2 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i lider Rancho Shokei Matsui.
 • Siedziby Europejskiej i Polskiej Organizacji, liderzy.
 • Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
 • Uderzenia i ciecia: tetsui - hizo - uchi, tetsui - yoko - uchi jodan/chudan/gedan
 • Kopnięcia: mawashi - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z mae - keage/yoko - keage/ soto -keage plus gyaku - tsuki obrót.
 • Kumite: 10 minut system punktowy.
 • Kata: taikyoku III.
 • Test sprawności:
 • 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

 

6.3 Kyu

- żółty pas + 3 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.
 • Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.
 • Uderzenia i cięcia: tetsui - komę - karni - uchi, urken - shita - tsuki.
 • Bloki: osae - uke.
 • Kopnięcia: mawashi - geri jodan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z kin geri/mae - geri/ mawashi - geri plus gyaku - tsuki obrót.
 • Kumite: 15 minut system punktowy.
 • Kata: pinan I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

 

5.1 Kyu

- żółty pas + 1 czerwony pagon  + 1 zielony pagon

 • Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika sino - japońskiego.
 • Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.
 • Uderzenia i cięcia: seiken - mawashi - uchi.
 • Bloki: morote - uke.
 • Kopnięcia: yoko - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae - geri/ mawashi - geri/yoko - geri plus gyaku tate tsuki obrót.
 • Kumite: 20 minut system punktowy.
 • Kata: pinan II.
 • Test sprawności:
 • 10 podciągnij ze zwisu przodem na drabinkach.

 

5.2 Kyu

- żółty pas + 2 czerwone pagony  + 1 zielony pagon

 • Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.
 • Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki. zmianę dystansu oraz kiai.
 • Uderzenia i cięcia: yohon - nukite.
 • Bloki: uchi - uke i gcdan - barai.
 • Kopnięcia: ushiro - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate - tsuki plus gyaku - tatę - tsuki i obrót.
 • Kumite: 25 minut system punktowy.
 • Kata: sakugi III.
 • Test sprawności:
 • 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem-przodem na materacu.

 

5.3 Kyu

- żółty pas + 3 czerwone pagony + 1 zielony pagon

 • Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.
 • Pozycje: tzw. walka z cieniem.
 • Uderzenia i cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.
 • Bloki: juji - uke j/g.
 • Kopnięcia: yoko - geri jodan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate - tsuki plus gyaku - tate - tsuki plus mae - geri/mawashi - geri/yoko - geri, obrót podnosząc ręce.
 • Kumite: 30 minut system punktowy.
 • Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.
 • Test sprawności:
 • próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony.
© 2009-2017 Wielkopolski Klub Karate Kyokushin karate-poznan.pl || blackbeltrx.com

Please publish modules in offcanvas position.