Regulamin Wielkopolskiego Klubu Karate Kyokushin

 

 1. Kursy karate prowadzone są przez Wielkopolski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Poznaniu Osiedle Rusa 53/42.

 2. Zajęcia kursowe odbywają się cyklu rocznym ( rok szkolny ).

 3. Zajęcia nie odbywają się w dniach ustawowo wolnych od zajęć szkolnych za wyjątkiem ferii zimowych.

 4. Warunkami uczestnictwa w zajęciach są: wypełnienie Karty Uczestnictwa, uiszczenie odpowiedniej opłaty za kurs i posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NW.

 5. Opłaty za kurs karate w roku szkolnym 2015/2016 wynoszą:

  1. Sekcja na Osiedlu Sobieskiego: 520 PLN płatne jednorazowo lub 600 PLN płatne miesięcznie po 60 PLN. Opłaty za jednego członka najbliższej rodziny (gdy ćwiczy więcej niż jedna osoba z rodziny) odpowiednio 420 PLN płatne jednorazowo lub 500 PLN płatne miesięcznie po 50 PLN.

  2. Sekcja na Osiedlu Czecha: 620 PLN płatne jednorazowo lub 700 PLN płatne miesięcznie po 70 PLN. Opłaty za jednego członka najbliższej rodziny odpowiednio 520 PLN płatne jednorazowo lub 600 PLN płatne miesięcznie po 60 PLN.

 6. Terminy wpłat: opłata roczna do 20 września 2015 r., opłaty miesięczne do 10 danego miesiąca.

 7. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu kursu. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu bądź obniżenia opłaty, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.

 8. Opłaty za kurs mogą być dokonywane przelewem na konto klubu: BZ WBK nr 59 1090 1359 0000 0001 1131 8155 lub za pokwitowaniem u instruktora.

 9. Wypełnienie warunków zawartych w punkcie 4 niniejszego regulaminu upoważnia uczestnika do:

  1. brania udziału w zajęciach odpowiedniej grupy treningowej.

  2. ubiegania się o zakwalifikowanie do kadry klubowej.

  3. reprezentowania klubu przez członków kadry na zawodach sportowych.

  4. uczestnictwa w egzaminach na stopnie zaawansowania za zgodą instruktora.

  5. brania udziału w pokazach i innych dodatkowych zajęciach organizowanych przez klub.

 10. Od uczestnika kursu wymagane są: punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w zajęciach.

 11. Uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania godnych karateka, zawartych w Etykiecie Dojo. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników kursu odpowiadają ich opiekunowie.

 

Zarząd Wielkopolskiego Klubu Karate Kyokushin

 

© 2009-2017 Wielkopolski Klub Karate Kyokushin karate-poznan.pl || blackbeltrx.com

Please publish modules in offcanvas position.