10.1 Kyu

- pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

 • Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa - sala, szatnia, ubiór itp. (czyt. Etykieta Dojo)
 • Strefy: jodan, chiudan, gedan. Znaczenie słowa kiai - okrzvk,
 • Pozycje: fudo - dachi.
 • Uderzenia/ciecia: morote - tsuki (jodan, chudan, gedan)
 • Kopnięcia: hiza - geri (chudan).
 • Test sprawności:
 • 50 razy zaciskanie pieści.
 • 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

 

10.2 Kyu

- pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: pozycja seiza - siadanie i wstawanie, ukłony.
 • Znaczenie słowa naura - powrót.
 • Pozycje: zenkutsu - dachi.
 • Uderzenia: uraken - shomen - uchi.
 • Bloki: morote - gedan - barai.
 • Kopnięcia: hiza - geri - chudan plus kiai.
 • Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z morote - gedan - barai/gedan barai i powrót do fudo - dachi.
 • Test sprawności:
 • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

 

10.3 Kyu

- pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

 • Teoria i komerdy: znaczenie słowa karate oraz kara - pusty, te - ręka. Znaczenie słowa osu - akceptacja, pozdrowienie.
 • Pozycje: heiko - dachi, yoi - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: seiken - tsuki, (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: gedan - barai.
 • Kopnięcia: hiza - geri jodan plus kiai.
 • Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z morote - gedan - barai/gedan barai i powrót do fudo - dachi.
 • Test sprawności:
 • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

 

9.1 Kyu

- pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

 • Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.
 • Pozycje: heisoku - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: oi - tsuki, (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: jodan - uke.
 • Kopnięcia: mae - keage.
 • Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu - dachi z oi - tsuki.
 • Test sprawności:
 • 20 przysiadów - obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo,
 • 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.

 

9.2 Kyu

- pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 • Teoria i komendy: znaczenie słów sensei - nauczyciel, shihan - nauczyciel mistrz, sempai - starszy rangą.
 • Pozycje: musubi - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: gyaku - tsuki (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: soto - uke.
 • Kopnięcia: kin - geri.
 • Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu - dachi z gyaku - tsuki.
 • Test sprawności:
 • 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty,
 • 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.

 

9.3 Kyu

- pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 • Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.
 • Pozycje: nekoashi - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: seiken - ago - uchi.
 • Bloki: uchi - uke.
 • Kopnięcia: mae - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z oi - tsuki/ uke, obrót z gcdan barai.
 • Test sprawności:
 • 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach.
 • 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.

 

8.1 Kyu

- niebieski pas + 1 czerwony pagon

 • Teoria i komendy: przysięga dojo.
 • Pozycje: kokutsu - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shuto - sakotsu - uchi - korni.
 • Kopnięcia: soto - keage.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z keri, obrót z morote gedan barai.
 • Test sprawności:
 • 10 przewrotów w przód,
 • 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.

 

8.2 Kyu

- niebieski pas + 2 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: nogare I - oddychanie.
 • Pozycje: moroashi - dachi, uchi - hachiji - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shuto - sakotsu - uchi.
 • Kopnięcia: uchi - keage.
 • Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z gedan - barai plus gyaku - tsuki i powrót do fudo - dachi.
 • Test sprawności:
 • 10 przewrotów w tył,
 • 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.

 

8.3 Kyu

- niebieski pas + 3 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: nogare II - oddychanie wykonywane odwrotnie.
 • Pozycje: sanchin - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: shuto - ganmen - uchi.
 • Kopnięcia: mae - geri jodan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z uke plus gyaku - tsuki obrót z gedan barai.
 • Kata: kihon kata I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna,
 • 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

 

7.1 Kyu

- niebieski pas + 1 czerwony pagon + 1 żółty pagon

 • Teoria i komendy: ibuki - oddychanie z 2 wydechami
 • Pozycje: kiba - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: uraken - sayu - uchi, uraken - hizo - uchi.
 • Kopnięcia: kasetsu - geri.
 • Renraku: trzy kroki w przód w sanchin - dachi z tsuki uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.
 • Kata: taikyoku I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami

 

7.2 Kyu

- niebieski pas + 2 czerwone pagony + 1 żółty pagon

 • Teoria i komendy: etykieta dojo.
 • Pozycje: tsuruaschi - dachi.
 • Uderzenia i ciecia: uraken - yoko - uchi jodan/chudan.
 • Kopnięcia: kakato - geri.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z mae - geri plus gyaku - tsuki obrót z morote gedan barai.
 • Kata: taikyoku II.
 • Test sprawności:
 • 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami.

 

7.3 Kyu

- niebieski pas + 3 czerwone pagony + 1 żółty pagon

 • Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate.
 • Pozycje: kake - dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shuto - mawashi - uchi.
 • Bloki: shuto - mawashi - uke.
 • Kopnięcia: yoko keage, ushiro - keage.
 • Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu - dachi z shuto mawashi - uke obrót poprzez przekrok.
 • Kata: sakugi I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy tzw. sprężynka czyli wymyk w przód z leżenia na plecach.

 

6.1 Kyu

- żółty pas + 1 czerwony pagon

 • Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Masutatsu Oyama.
 • Pozycje: pozycja walki.
 • Uderzenia i ciecia: seiken - tatę - tsuki jodan/chudan/gedan.
 • Kopnięcia: mawashi - geri gedan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tatę - tsuki, obrót poprzez zakrok.
 • Kurnite: 5 minut system punktowy.
 • Kata: sakugi II.
 • Test sprawności:
 • 10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

 

6.2 Kyu

- żółty pas + 2 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i lider Rancho Shokei Matsui.
 • Siedziby Europejskiej i Polskiej Organizacji, liderzy.
 • Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.
 • Uderzenia i ciecia: tetsui - hizo - uchi, tetsui - yoko - uchi jodan/chudan/gedan
 • Kopnięcia: mawashi - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z mae - keage/yoko - keage/ soto -keage plus gyaku - tsuki obrót.
 • Kumite: 10 minut system punktowy.
 • Kata: taikyoku III.
 • Test sprawności:
 • 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

 

6.3 Kyu

- żółty pas + 3 czerwone pagony

 • Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.
 • Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.
 • Uderzenia i cięcia: tetsui - komę - karni - uchi, urken - shita - tsuki.
 • Bloki: osae - uke.
 • Kopnięcia: mawashi - geri jodan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z kin geri/mae - geri/ mawashi - geri plus gyaku - tsuki obrót.
 • Kumite: 15 minut system punktowy.
 • Kata: pinan I.
 • Test sprawności:
 • 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

 

5.1 Kyu

- żółty pas + 1 czerwony pagon  + 1 zielony pagon

 • Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika sino - japońskiego.
 • Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.
 • Uderzenia i cięcia: seiken - mawashi - uchi.
 • Bloki: morote - uke.
 • Kopnięcia: yoko - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae - geri/ mawashi - geri/yoko - geri plus gyaku tate tsuki obrót.
 • Kumite: 20 minut system punktowy.
 • Kata: pinan II.
 • Test sprawności:
 • 10 podciągnij ze zwisu przodem na drabinkach.

 

5.2 Kyu

- żółty pas + 2 czerwone pagony  + 1 zielony pagon

 • Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.
 • Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki. zmianę dystansu oraz kiai.
 • Uderzenia i cięcia: yohon - nukite.
 • Bloki: uchi - uke i gcdan - barai.
 • Kopnięcia: ushiro - geri chudan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate - tsuki plus gyaku - tatę - tsuki i obrót.
 • Kumite: 25 minut system punktowy.
 • Kata: sakugi III.
 • Test sprawności:
 • 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem-przodem na materacu.

 

5.3 Kyu

- żółty pas + 3 czerwone pagony + 1 zielony pagon

 • Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.
 • Pozycje: tzw. walka z cieniem.
 • Uderzenia i cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.
 • Bloki: juji - uke j/g.
 • Kopnięcia: yoko - geri jodan.
 • Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate - tsuki plus gyaku - tate - tsuki plus mae - geri/mawashi - geri/yoko - geri, obrót podnosząc ręce.
 • Kumite: 30 minut system punktowy.
 • Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.
 • Test sprawności:
 • próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony.

 

 

10 Kyu (minimum l miesiąc treningu), pomarańczowy pas.

 • Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.
 • Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.
 • Liczenie po japońsku do
 • Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 • Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
 • Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
 • Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 • Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

 

 

 

9 Kyu (minimum 2 kolejne miesiące treningu), pomarańczowy pas z błękitnym pagonem.

 • Historia kyokushin karate.
 • Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
 • Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan),seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 • Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
 • Kata: kihon-no-kata sono-ichi.
 • Oddychanie: nogare.
 • Ippon-kumite: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący; jodan-tsuki, broniący się; jodan-uke plus kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan-uke plus jodan-gyaku-tsuki i hiza-geri.
 • Test kondycyjny :
 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
 • 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
 • 20 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

 

 

 

8 Kyu (min. 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas.

 • Pozycje: Kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan),shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
 • Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 • Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
 • Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.
 • Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 • Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
 • Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący.wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
 • Jiyu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów
 • Test kondycyjny:
 • 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
 • 15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach.
 • 25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

 

 

 

7 Kyu (min. 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas z żółtym pagonem.

 • Pozycje: neko-ashi-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 • Bloki: seikenjuji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 • Kata: taikyoku sono-san, pinan sono-ichi.
 • Sanbon kumite:
 • atakujący wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki,
 • broniący się cofając wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai plus kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 • Oddychanie: nogare i ibuki (san-kai).
 • Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
 • Jiyu-ippon-kumite:
 • atakujący wykonuje jodan-tsuki,
 • broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
 • Jiyu-ippon kumłte:
 • atakujący wykonuje seiken jodan-tsuki,
 • broniący się seiken-uchi-uke i kontruje stosując uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.
 • Jiyu-kumite: randori.
 • Test sprawnościowy:
 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.
 • 30 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

 

 

 

6 Kyu (min. 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas.

 • Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (mae-tsuki), yon-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodan i chudan-ate.
 • Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 • Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 • Kata: pinan sono-ni.
 • Renraku:
 • atakujący; mae-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki
 • broniący się; soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
 • Ippon-kumite:
 • atakujący; migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki,
 • broniący się; hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai kontrując gyaku-shuto-sakotsu-uchi.
 • Jiyu-ippon-kumite:
 • atakujący migi jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki,
 • broniący się; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai kontrując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri.
 • Jiyu-ippon-kumite: I kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite:10 x 2 min.
 • Test sprawnościowy:
 • 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach. 30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.
 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
 • 40 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

 

 

 

5 Kyu (min. 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas z zielonym pagonem.

 • Pozycje: moro-ashi—dachi.
 • Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate jodan.
 • Bloki: shotei-uke (jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonywane 3 metodami; - przekrok z obrotem, obrót z miejsca, poprzez zakrok
 • Kata: pinan sono-san.
 • Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan i chudan-gyaku- tsuki.
 • Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
 • Ippon-kumite:
 • atak; migi-mae-geri-chudan,
 • obrona; hidari-shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan i migi-gyaku-tsuki-jodan.
 • Jiyu-ippon-kumite:
 • atak; migi-mae-geri-chudan,
 • obrona: hidari-shotei-uke-gedan kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku tsuki i migi-mawashi-geri-gedan.
 • Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 12x2 min.
 • Test sprawnościowy:
 • 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.
 • 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.
 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.
 • 50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki z kihon-no-kata.

 

 

 

 

4 Kyu (min. 6 kolejnych mieś. treningu), zielony pas.

 • Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
 • Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji; shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
 • Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
 • Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan.
 • Kata: sanchin-no-kata.
 • Jiyu-ippon-kumite: III kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite:15 x 2 min. oceniając: siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
 • Test sprawnościowy:
 • 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach. 70 skłonów w przód z leżenia na plecach,
 • 10 przeskoków nad partnerem,
 • 10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.

 

 

 

 

3 Kyu (min. 6 kolejnych mieś. treningu), zielony pas z brązowym pagonem.

 • Pozycja: shiko-dachi.
 • Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate.
 • Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto jodan-kake-uke, shuto jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-mae-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke i shuto-juji-gedan-uke.
 • Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago-jodan-geri.
 • Kata: pinan sono-yon, kihon-kata sono-ni.
 • Yakusoku-ippon-kumite:
 • atakujący (tori) informuje jaki atak wykona,
 • broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
 • Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 20 x 2 min.
 • Test sprawnościowy:
 • 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach. 100 skłonów w przód z leżenia na plecach.
 • 15 przeskoków nad partnerem.
 • 15 przesków nad pasem trzymanym oburącz.
 • Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata.
 • Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

 

Uwaga: zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować w zawodach Kyokushin rangi Mistrzostw Polski.

 

 

 

2 Kyu (min. 8 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas.

 • Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi; haishu (jodan, chudan), agę jodan-tsuki.
 • Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
 • Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
 • Kata: pinan sono-go i geksai-dai.
 • Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, mawashi-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
 • Jiyu-ippon-kumite: 5 kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 25 x 2 min.
 • Test sprawnościowy:
 • 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach:
 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach.
 • 100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan.
 • 20 przeskoków nad partnerem.
 • 20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
 • Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.
 • Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

 

 

 

 

1 Kyu (min: 12 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas z czarnym pagonem.

 • Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan,chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama-tsuki (mae, yoko, ushiro).
 • Bloki: kake-uke jodan, haito-uchi-uke.
 • Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
 • Kata: yantsu i tsuki-no-kata.
 • Renraku: lewa pozycja walki.
 • a. poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki.
 • b. poruszanie się atakując: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi i gedan-barai.
 • Tachi-waza (rzuty): o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
 • Jiyu-ippon-kumite: 6 kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: 30 x 2 min.
 • Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri.
 • Test sprawnościowy:
 • 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
 • 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach,
 • 100 skłonów w przód leżąc na plecach z podwójnym skrętem,
 • 20 przeskoków nad partnerem,
 • 30 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
 • Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w Kyokushin.

 

 

 

 

1 Dan (min. kolejny l rok treningu), czarny pas ze złotym pagonem.

 • Znajomość całego materiału do l Kyu włącznie.
 • Uderzenia i cięcia: morote-haito-uchi (jodan, chudan), haito-uchi (jodan, chudan, gedan).
 • Bloki: morote-kake-uke (jodan, chudan), osae-uke-chudan.
 • Kopnięcia: kake-geri (kakato, chusoku), ushiro-mawashi-geri (jodan, chudan, gedan).
 • Kata: tensho, saiha i taikyoku-ura.
 • Renraku: migi-mawashi-gerijodan, hidari-ushiro-mawashi-geri jodan, migi jodan-mae-geri, hidari-mawashi-geri jodan i migi-ushiro-mawashi-geri jodan.
 • Jiyu-ippon-kumite: wszystkie Kyokushin-kumite.
 • Jiyu-kumite: minimum 25 walk po 2 minuty.
 • Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri-waza.
 • Test sprawnościowy:
 • 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
 • 25 j.w. na 3 palcach,
 • 150 uniesień tułowia z leżenia na plecach,
 • 100 przysiadów,
 • 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.
 • Wszystkie techniki w odwrotnej pozycji gyaku.
 • Posiadanie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

 

 

 

 

2 Dan (min. kolejne 3 lata treningu), czarny pas z dwoma złotymi pagonami.

 • Znajomość całego materiału do l Dań włącznie.
 • Uderzenia i cięcia: toho-uchi, keiko-uchi.
 • Bloki: hiji-uke-chudan, gedan-shotei-morote-uke, gedan-shuto-morote-uke.
 • Kopnięcia: tobi-ushiro-geri, tobi-ushiro-mawashi-geri, tobi-mawashi-geri, age-kakato-ushiro-geri.
 • Kata: kanku-dai, geksai-sho, seienchin i pinan-sono-ichi ura.
 • Jiyu-kumite: minimum 35 walk po 2 minuty
 • Tameshiwari: minimum 4 techniki.
 • Test sprawnościowy:
 • 90 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
 • 20 j.w. na 2 palcach,
 • 150 uniesień tułowia z leżenia na plecach,
 • 100 przysiadów.
 • Udział w Mistrzostwach Polski lub Międzynarodowym Turnieju.
 • Posiadanie uprawnień sędziego krajowego.

 

 

 

 

3 Dan (min. kolejne 3 lata treningu), czarny pas z trzema złotymi pagonami.

 • Znajomość całego materiału do 2 Dań włącznie.
 • Kata: sushi-ho, garyu, seipai, pinan-sono-ni, sań i yon ura: Bo-kata-tsyon.
 • Jiyu-kumite: minimum 50 walk po 2 minuty oraz samoobrona w tym też przed nożem.
 • Tameshiwari: minimum 5 technik.
 • Test sprawnościowy:
 • 100 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
 • 25 j.w. na 2, 3 i 5 palcach,
 • 200 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętem tułowia,
 • 150 przysiadów.
 • Posiadanie licencji sędziego międzynarodowego oraz wiedzy medycznej na poziomie ratownika.


* Wymagania egzaminacyjne na wyższe stopnie wtajemniczenia Dan są w gestii Światowej Organizacji Kyokushin Honbu Tokyo.

© 2009-2017 Wielkopolski Klub Karate Kyokushin karate-poznan.pl || blackbeltrx.com

Please publish modules in offcanvas position.